แบตเตอรี่ สำหรับกล้อง GoPro Hero 9 Black / 10 Black เพื่อการผจญภัยที่ไม่ขาดตอน

แบตเตอรี่ สำหรับกล้อง GoPro Hero 9 Black / 10 Black

การที่จะทำให้กล้อง GoPro สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์สำคัญอย่างแบตเตอรี่ เพราะเป็นเหมือนแหล่งจ่ายไฟ ให้กับตัวสกล้องทำให้กล้อง GoPro สามารถทำงานได้ หากขาดไปก็คงไม่สามารถใช้งานได้ เพราะเหตุนี้การเตรียมแบตเตอรี่ให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญ การมีแบตเตอรี่ก้อนสำรอง เพื่อสับเปลี่ยน จะทำให้คุณสามารถ ใช้กล้อง GoPro ของคุณ ได้ต่อไปเรื่อยๆ

รายละเอียดแบตเตอรี่ สำหรับกล้อง GoPro Hero 9 Black / 10 Black

  • ความจุ 1720 mAh เป็นแบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน
  • สามารถชาร์จไฟ เพื่อนำไปกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ
  • สามารถใช้เพื่อเป็นแบตเตอรี่สำหรับกล้อง GoPro ของคุณ
  • เป็นแบตเตอรี่สำหรับกล้อง GoPro Hero 9 Black และ 10 Black